Waldorfský učitel

Akademie waldorfské pedagogiky zahajuje od října 2020 nový běh základního semináře

“WALDORFSKÝ UČITEL”

Základní charakteristika semináře

  • Cílem základního semináře je vytvořit podmínky pro rozvoj dovedností k vyučování zejména na prvním a druhém stupni základní waldorfské školy, včetně metodiky a didaktiky. Seminář však také nabízí základy pro vyučování na střední waldorfské škole. Východiskem studia jsou charakteristické obsahy a metody waldorfské pedagogiky, a také metody osobnostního rozvoje učitele na základě antroposofie Rudolfa Steinera.
  • Seminář rozvíjí koncept vytvořený v předchozích bězích a navazuje na spolupráci se Svobodnou vysokou školou – Seminářem waldorfské pedagogiky ve Stuttgartu, je podporován Pedagogickou sekcí Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu v Dornachu, Mezinárodní konferencí waldorfských škol (Haagský kruh) a Mezinárodní asociací pro waldorfskou pedagogiku (IAO).
  • Je určen aktivním učitelům waldorfských škol bez waldorfského vzdělání, studentům pedagogických fakult a všem, kdo hledají smysluplné povolání.
  • Proběhne během tří let formou 9 víkendů v roce (jednou měsíčně) a celkem tří zhruba dvoutýdenních letních soustředění.
  • Víkendová setkání se konají v budově Waldorfského lycea v Praze na Opatově, letní soustředění ve Waldorfské škole v Semilech. Soustředění jsou organizačně a lektorsky provázána s prohlubujícími letními přípravnými kurzy pro waldorfské učitele v Semilech.
  • K obsahům a struktuře semináře viz  Průvodce studiem.
  • Seminář bude akreditován MŠMT.

Přihláška

  • Do přihlášky napište: Přihlašuji se do semináře “Waldorfský učitel”. Z osobních údajů uveďte jméno a příjmení, datum narození, vzdělání, současné zaměstnání a kontaktní údaje (adresu, e-mail, telefon).
  • Jako přílohy k přihlášce připojte životopis, motivační dopis (možné spojit v jedno) a fotografii (portrétní, nikoli ve skupině).
  • Přihlášku a přílohy zasílejte poštou na adresu: Akademie waldorfské pedagogiky, ZŠ a SŠ waldorfská, Jana Žižky 375, 513 01 Semily – Podmoklice, nebo e-mailem na: awaldorf@seznam.cz.
  • Seminář je kapacitně omezen. Neodkládejte přihlášení.

Kursovné

  • Roční kurzovné je 14 000 Kč.
  • Platit je možné 7 000 Kč za semestr v říjnu a v lednu

Víkendové semináře ve školním roce 2020/21 jsou v termínech: 9.-11.10. (víkend zrušen s ohledem na vládní opatření), 6.-8.11., 20.-22.11. (metodický víkend), 8.-10.1., 12.-14.2., 12.-14.3., 9.-11.4., 7.-8.5., letní soustředění se koná v termínu 11.-23.7.