Waldorfský učitel

Akademie waldorfské pedagogiky zahajuje od října 2023 nový běh základního semináře

“WALDORFSKÝ UČITEL”

Základní charakteristika semináře

 • Cílem základního semináře je vytvořit podmínky pro rozvoj dovedností k vyučování zejména na prvním a druhém stupni základní waldorfské školy, včetně metodiky a didaktiky. Seminář však také nabízí základy pro vyučování na střední waldorfské škole. Východiskem studia jsou charakteristické obsahy a metody waldorfské pedagogiky, a také metody osobnostního rozvoje učitele na základě antroposofie Rudolfa Steinera.
 • Seminář rozvíjí koncept vytvořený v předchozích bězích a navazuje na spolupráci se Svobodnou vysokou školou – Seminářem waldorfské pedagogiky ve Stuttgartu, je podporován Pedagogickou sekcí Svobodné vysoké školy pro duchovní vědu v Dornachu, Mezinárodní konferencí waldorfských škol (Haagský kruh) a Mezinárodní asociací pro waldorfskou pedagogiku (IAO).
 • Je určen aktivním učitelům waldorfských škol bez waldorfského vzdělání, studentům pedagogických fakult a všem, kdo hledají smysluplné povolání.
 • Proběhne během tří let formou 9 víkendů v roce (jednou měsíčně) a celkem tří zhruba dvoutýdenních letních soustředění.
 • Víkendová setkání se konají v budově Waldorfského lycea v Praze na Opatově, letní soustředění ve Waldorfské škole v Semilech. Soustředění jsou organizačně a lektorsky provázána s prohlubujícími letními přípravnými kurzy pro waldorfské učitele v Semilech.
 • K obsahům a struktuře semináře viz  Průvodce studiem.
 • Seminář bude akreditován MŠMT.

Přihláška

 • Do přihlášky napište: Přihlašuji se do semináře “Waldorfský učitel”. Z osobních údajů uveďte jméno a příjmení, datum narození, vzdělání, současné zaměstnání a kontaktní údaje (adresu, e-mail, telefon).
 • Jako přílohy k přihlášce připojte životopis, motivační dopis (možné spojit v jedno) a fotografii (portrétní, nikoli ve skupině).
 • Přihlášku a přílohy zasílejte poštou na adresu: Akademie waldorfské pedagogiky, ZŠ a SŠ waldorfská, Jana Žižky 375, 513 01 Semily – Podmoklice, nebo e-mailem na: awaldorf@seznam.cz.
 • Seminář je kapacitně omezen. Neodkládejte přihlášení.

Kursovné

 • Roční kurzovné je 16 000 Kč.
 • Platit je možné 8 000 Kč za semestr v říjnu a v lednu