Nové podněty k vyučování dějepisu kulturních epoch

21.-23. dubna proběhl druhý metodický víkend Akademie. Na dvacet učitelů našich waldorfských škol se pod vedením Tomáše Zdražila, docenta Svobodné vysoké školy – Semináře waldorfské pedagogiky ve Stuttgartu seznamovalo s charaktery starověkých kultur, jak se objevují v dějepise páté třídy. Mohou tak do vyučování vnést nejnovějšími poznatky z archeologických výzkumů a soudobé odborné literatury.

Metodický víkendový seminář

Od 12. do 14. května se uskuteční letos již třetí metodický seminář s tématy: Kreslení forem, Modelování ve vyšších ročnících a Fenomenologické vyučování přírodních věd.