Zásady ochrany osobních údajů

Zpracování a ochrana osobních údajů

Spolek Akademie waldorfské pedagogiky, z.s., se sídlem Jana Žižky 375, Semily – Podmoklice, PSČ 513 01, IČO 04227603, spisová značka 10208 L u Krajského soudu v Hradci Králové jako správce osobních údajů (dále jen „Správce“) uchovávají následující osobní údaje zaintersovaných osob:

 • Jméno, příjmení, organizaci;
 • IČ, DIČ, adresu organizace;
 • Emailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Komunikaci, informace a podklady, které osoba zúčastněná Správci poskytne.

V případě účastníků vzdělávacích akcí Správce:

 • Titul, jméno, příjmení, organizaci;
 • IČ, DIČ, adresu organizace;
 • Emailovou adresu;
 • Telefonní číslo;
 • Datum narození;
 • Komunikaci s účastníkem.

V souladu s platnými zákony České republiky, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a to za účelem poskytnutí plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Výše uvedené zpracování je umožněno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro ně může zpracovávat i tento zpracovatel:

 • Jiří Procházka, IČ 692 70 881, se sídlem Smetanova 156, 356 01 Březová, zapsaný v živnostenském rejstříku,
 • případně další poskytovatel zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
 • Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

Komunikace

Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být klientům zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.

Práva uživatelů

Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případné žádat kopii těchto osobních údajů,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě a bude proveden jen v případě, že zájmy Správce nepřevažují nad vaší ochranou soukromí,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů, případně na soud.

Cookies používané na těchto stránkách

 1. Používáme soubory cookie, které jsou nutné pro správnou funkci redakčního systému. Mají označení wordpress, WP* nebo PHPSESSID a uchovávají se jen během vaší návštěvy.
 2. Wordfence testuje, zda návštěvníky jsou lidé nebo roboti s nekalými úmysly, aby se podařilo zajistit bezpečnost serveru. Soubory mají označení wordfence_verifiedHuman (24 h) a wfvt* (30 minut).

Tento web nevyužívá žádné ani další metody identifikace uživatelů jako např. užší propojení se sociálními sítěmi, flash cookies, web storage, image caching ID, canvas fingerprint.

Stránky třetích osob a obsah

Video obsahy jsou načítány ze serveru Youtube.com. Písma jsou načítána ze serveru Google Fonts.

Na webových stránkách nebo v materiálech ke stažení mohou být zahrnuty odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy jsou poskytovány pouze pro Vaši informaci, a pokud se rozhodnete navštívit jakékoliv stránky třetích stran nebo poskytnout informace na libovolné webové stránky třetích stran, činíte tak na vlastní nebezpečí.

Publikované informace

Obrazové či zvukové materiály publikujeme dle § 86 zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku na základě souhlasu zaiteresovaných osob dle pečlivého výběru a uvážení. Souhlas je platný na dobu neurčitou s možností jeho odvolání. Pokud nesouhlasíte s publikováním některých materiálů, napište nám na adresu dusan.plestil@seznam.cz.