SEMINÁŘE

Základní

Metodické

Blokové metodické víkendy

I. 11.-13. února 2022

II. 29. dubna – 1. května

a) Dagmar Čížková – Metodika ručních prací

b) Jan Boněk – Dějepis pro třídní učitele

c) Dieter Gerth – Fyzika pro třídní učitele

Doplňkové umělecké činnosti

1. Eurytmie – Anastázie Pešková

2. Zpěv – Pavla Dvořáková

3. Kreslení uhlem – Filip Gundlach

Semináře se konají v budově Waldorfského lycea Praha Opatov (Křejpského 1201). Jsou akreditovány u MŠMT. Přihlásit se můžete na: awaldorf@seznam.cz. Podrobný program vám zašleme po přihlášení zhruba čtrnáct dní před seminářem. Cena víkendového semináře je 2000 Kč. Začátek je v pátek v 17:00 hodin, ukončení v neděli ve 12:30 hodin. Absolvovat během víkendu můžete pouze jeden zvolený seminář a jednu uměleckou skupinu, které uvedete v přihlášce. U umělecké skupiny uveďte rovněž náhradní variantu pro případ, že vaše první volba bude již plná.

 

Metodický víkend

Andreas Höyng – Školní zahrada ve waldorfské pedagogice

13.-15. května v Semilech

Seminář je akreditovaný MŠMT. Cena semináře 2000 Kč

Místo konání: Waldorfská základní a střední škola Semily (Tyršova 485). Přihlásit se můžete na: awaldorf@seznam.cz. Občerstvení bude formou studentského bufetu, ubytování na vlastní karimatce a ve vlastním spacím pytli v ceně 50 Kč za noc je možné.

32. Letní kurz waldorfské pedagogiky

Pedagogika a tělo

Podmínky inkarnace v digitálním věku

17.-22. července 2022

Zdravý vývoj těla představuje nutnou podmínku pro to, aby vtělující se individualita dítěte mohla naplnit biografické intence, s nimiž na zemi přichází. Úkolem pedagogiky je pak napomáhat harmonickému prolnutí duchovně duševní bytosti dítěte a jeho zděděné tělesně fyzické podstaty. Děje se tak v podmínkách, kdy nejrůznější civilizační vlivy tento proces narušují. Zejména prudký rozvoj digitální techniky vedl k přesunu podstatné části života dětí do virtuálního prostředí, kde tráví čas doslova „odpojeny“ od těla. Jaké důsledky tento vývoj bude mít a jak bychom na něj měli ve školách reagovat?