Prameny waldorfské pedagogiky

Ve spolupráci s nakladatelstvím Franesa připravujeme sborník původních i přeložených textů k podstatným tématům waldorfské pedagogiky. První číslo Pramenů waldorfské pedagogiky se bude tematicky vztahovat ke stému výročí objevu trojčlennosti člověka. Pokud půjde vše dobře, mohou se waldorfští učitelé těšit na nové impulzy k prohloubení své pedagogické práce již na přelomu roku.