Seminář k pedagogickému rozhovoru o dítěti

Pokud to aktuální opatření vlády dovolí, uskuteční se 26.-28. listopadu třetí pokračování dílny pro waldorfské učitele na téma vedení pedagogického rozhovoru o dítěti. Průvodcem bude opět Christof Wiechert, dlouholetý třídní učitel a vedoucí  Pedagogické sekce Goetheana.  Blíže v rubrice Semináře.