Podzimní semináře

První ze seminářů je určen vychovatelům a učitelům waldorfských škol. Nabízí další krok v rozvíjení schopností vést pedagogický rozhovor o dítěti. Koná se pod vedením Christofa Wiecherta 8.-10. listopadu. Dalším seminářem, v termínu 22.-24. listopadu, otevíráme stále aktuálnější téma anthroposofické krizové pedagogiky. Průvodcem nám bude Bernd Ruf z organizace Freunde der Erziehungskunst. Seminář může kromě učitelů oslovit také terapeuty a lékaře se zájmem o anthroposofii. Více v rubrice Semináře.