Malování a ruční práce

12.-14. ledna 2018

  1. Malování na prvním stupni: Brigitte Pütz
  2. Ruční práce na prvním stupni: Dagmara Čížková

Brigitte Pütz je dlouholetou učitelkou uměleckých předmětů ve Waldorfské škole v Chemnitz, působí ve vzdělávání učitelů. Seminář se bude věnovat malování ve waldorfské škole se zaměřením na první stupeň. Je určen všem třídním učitelům i učitelům uměleckých předmětů, kterým nestačí pouze vědět co, ale chtějí se posunout k tomu jak s dětmi malovat.

Dagmara Čížková má dlouholeté zkušenosti s vyučováním ručních prací ve Waldorfské škole v Praze Dědině. Seminář je určen učitelům ručních prací a všem zájemcům, kteří chtějí poznat tento významný předmět, díky němuž je prostřednictvím rozvíjení šikovnosti a hbitosti prstů probouzeno živé a hbité myšlení dětí.

Oba metodické semináře probíhají současně.  Přihlásit se je možné pouze na jeden z nich. Konají se v budově Waldorfského lycea Praha Opatov (Křejpského 1201). Jsou akreditovány u MŠMT. Cena semináře je 1800 Kč .  Přihlásit se můžete na: waldorfskyseminar@seznam.cz