Podpůrná pedagogika

Seminář je organizován Akademií waldorfské pedagogiky ve spolupráci se Základní a střední školou waldorfskou v Praze na Opatově. Do semináře nyní již nelze nastoupit. V případě konání dalšího běhu vás budeme informovat.

Podpůrná pedagogika

pro učitele na základních školách

Základní charakteristika semináře

 • Seminář je určen učitelům na základních školách – předpokládá se znalost základních principů waldorfské pedagogiky a zkušenost s výchovou a výukou na těchto principech
 • Ve dvouletém semináři se studenti od zákonitostí normálního dětského vývoje dostanou k vývoji narušenému a jeho specifikům
 • Medicínské a léčebně pedagogické přednášky osvětlí některé disharmonie mezi tělesností, životními silami a duševními funkcemi
 • Velká pozornost bude věnována metodice léčebně pedagogické diagnostiky
 • Praktická cvičení v pozorování konkrétních dětí a práce na konkrétních kazuistikách pomohou studentům rozvíjet schopnost správně vyhodnocovat příčiny potíží a díky tomu volit odpovídající prostředky k nápravě
 • Praktické umělecké činnosti a základy terapií přispějí k rozvoji tvůrčích schopností vychovatele, který chce podněcovat uzdravující síly dítěte
 • Při studiu budou studenty doprovázet antroposofičtí lékaři, terapeuti a speciální pedagogové z oblasti waldorfské pedagogiky
 • Studium je dvouleté, probíhá formou víkendových setkání v Praze a týdenního letního soustředění v Semilech
 • K obsahům a struktuře semináře viz „Průvodce studiem PP

Přihláška

 • Do přihlášky napište: Přihlašuji se do semináře “Podpůrná pedagogika”. Z osobních údajů uveďte jméno a příjmení, datum narození, vzdělání, současné zaměstnání a kontaktní údaje (adresu, e-mail, telefon).
 • Přihlášku a přílohy zasílejte poštou na adresu: Akademie waldorfské pedagogiky, ZŠ a SŠ waldorfská, Jana Žižky 375, 513 01 Semily – Podmoklice, nebo e-mailem na: waldorfskyseminar@seznam.cz.
 • Seminář je kapacitně omezen.

Kurzovné

 • Roční kurzovné je 14 000 Kč.
 • Platit je možné 7 000 Kč za semestr v říjnu a v lednu.